EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
20
MUHASEBE B"R"M"
Faks
311 43 8
7
MuhasebeYetkilisi
2150
Sekreter
4395
MuhasebeYetkili Yardımcısı
2081 - 2148
Emanet Servisi
2164 - 2161 - 4377
1 Nolu Harcama Servisi
4383 - 2146 - 4389 - 2154
2 Nolu Harcama Servisi
2063 - 4381 - 4388 - 2165 - 4391
Ta!ınır "!leri - Günlük Kontrol Servisi
4375 - 4374 - 4386 - 4394
3 Nolu Harcama Servisi ( Projeler )
4382 - 2583 - 5471 - 4393
Kira Gelir Servisi
2147 - 4357 - 5472
Ki!i Borçları
4390
Vezne
2163
Muhasebe Günlük Ar!ivi
4397
Bütçe Birimi
2102 - 4179
STRATEJ"K PLANLAMA B"R"M"
MüdürüV.
2188
388 28 53
"ç Kontrol
4248
Protokoller
4250
Faaliyet Raporu
5120
Stratejik Plan ve Performans Programları
4237
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu
4249
Ara!tırma ve "statistik
4238 - 4396
HUKUKMÜ"AV!RL!#!
Hukuk Mü!aviri Av. Reyhan DEM"R
3505
311 10 94
Sekreterlik
2162 - 2005
Av. Derya DEM"RTA$ BERK
4363
Av. Nihal DEMIRHISAR
4311
Av. Serpil ALTINBA$ B"BERO%LU
4309
Av. Ba!ak Zeynep AKBULUT
4312
Av. Erhan B"LGEER
4310
Disiplin Ceza "!leri
4308
Hukuk "!leri
4307
"cra Servisi
4314 - 4315
Evrak Kayıt
4313 - 4316
DÖNER SERMAYE !"LETMEMÜDÜRLÜ#Ü
"!letme MüdürüV. Rasim KILIÇLI
Sekreter
1900 - 1901
390 19 00
"!letme Müdür Yard. Mehmet TOKATÇIK
1949
Hukuk Bürosu
1907 - 1650
Satın Alma Sorumlusu
1903
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...250