EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
207
YÖNET"MH"ZMETLER"
Yazı "!leri
2517 - 18
Ö#renci "!leri
2514 - 2517 - 22
311 25 14
Bilgi "!lem
4119 - 16
311 41 19
Mali "!ler
4119 - 16
311 41 19
SOSYAL B!L!MLER ENST!TÜSÜ
YÖNET"M
Faks
388 99 49
Müdür Prof. Dr. Mustafa ÖNER
342 49 50
Özel Kalem
2044 - 11
Müdür Yard. Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
2044 - 14
342 49 50
Müdür Yard. Doç. Dr. Ayla DEDEO%LU
2044 - 14
342 49 50
Enstitü Sekreteri Halime CO$KUN
2044 - 11
342 49 50
YÖNET"MH"ZMETLER"
Ö#renci "!leri $efi
2507 - 16
342 49 50
Ö#renci "!leri Bürosu
2507 - 20 - 21
Muhasebe $efi
2507 - 23
Özlük "!leri
2044 - 19
342 49 50
TÜRKDÜNYASI ARA"TIRMALARI ENST!TÜSÜ
YÖNET"M
Santral
2096 - 2958
343 49 22
Faks
342 74 96
Müdür Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
339 02 29
Özel Kalem
111
Müdür Yard. Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
137
Enstitü Sekreteri "lyas B"L"R
1874
117
343 49 22
"DAR" BÜROLAR
Personel "!leri
113
"dari Mali "!ler Bürosu
145
Ayniyat "!leri
145
Döner Sermaye "!leri Bürosu
155
Yazı "!leri Bürosu
153
Ö#renci I!leri
147 - 162
Güvenlik
148
Teknisyen Odası
150
Kantin
5382
149 - 45
Destek Hizmetleri Birimi
124
Toplantı Odası
118
- ENST!TÜLER
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,...250