EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
204
Ar!. Gör. CemTOZLU
1234
120
Ar!. Gör. Burak GÜLTEK"N
1234
120
Ar!. Gör. Ba!ak KUNDAKÇI
1234
120
Ar!. Gör. Mustafa CAN
1234
120
Ar!. Gör. Ay!e "smet ÇALI$
1234
116
Mekanik Atölye
1247
Elektrik Atölyesi Adil Ali ARVALLI
1248
Kantin Nedret KERET
1249
Konsül
1234
111
Müdür
1234
112
Toplantı Odası
1234
113
Nurcan ARVALLI
1234
114
Bilgisayar Laboratuvarı
1234
115
Nanoteknoloji - 1 Laboratuvarı
1234
117
Malzeme Ara!tırma Laboratuvarı - 1
1234
118
Kütüphane - BayramZAFER - "brahimAKINCI
1234
122
Güne! I!ınımlı Fotokimya - 1 Laboratuvarı
1234
123
Güne! I!ınımlı Fotokimya - 2 Laboratuvarı
1234
124
Biyokütle Laboratuvarı
1234
125
PV - Mobil Üretim Laboratuvarı
1234
127
Yusuf TAHANCI
1234
129
MADDE BA#IMLILI#I TOKS!KOLOJ! VE !LAÇB!L!MLER! ENST!TÜSÜ
YÖNET"M
Santral
390 16 00
Faks
390 16 14
Müdür Prof. Dr. Hakan CO$KUNOL
Özel Kalem
1600 - 1604
Müdür Yard. Doç. Dr. Serap A. AKGÜR
1608
Enstitü Sekreteri Hasan $AH"N
1605
YÖNET"MH"ZMETLER"
Yazı ve Kurul "!leri Bürosu
1616
Muhasebe - Ayniyat Bürosu
1615
Kalite Birimi
1617
Güvenlik
1645
MADDE BA#IMLILI#I ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Doç. Dr. Ender ALTINTOPRAK
1609
EURON Koordinatörü Prof. Dr. Canan SAYLAM
1652
Ar!. Gör. Uzm. Dr. GörkemYARARBA$
1610
Ar!. Gör. Demet HAVAÇEL"%"
1607
Kim. Dr. Aslı ERDEM
1646
- ENST!TÜLER
1...,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,...250