EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
203
FENB!L!MLER! ENST!TÜSÜ
YÖNET"M
Faks
374 50 86
Müdür Prof. Dr. Mehmet Ali UL
388 41 36
Özel Kalem
2042
112 - 115
Müdür Yard. Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN
2042
112
Enstitü Sekreteri Dr. Süleyman BORUZANLI
2042
112
YÖNET"M
H"ZMETLER"
Bilgi "!lem Bürosu
2065 - 5364
Ö#renci "!leri $efi
5365
Ö#renci "!leri ( Fen Alanı - Su Ürünleri Alanı )
2098
Ö#renci "!leri ( Müh. Alanı - Ziraat Alanı )
1447
Kurul "!leri
1478
Muhasebe Bürosu
1479
Personel "!leri
2043 - 5466
Yayın "!leri
5364
Evrak Kayıt
5363
GÜNE" ENERJ!S! ENST!TÜSÜ
YÖNET"M
Müdür Prof. Dr. Günnur KOÇAR
388 60 25
Özel Kalem
1232 - 1234
111
388 60 23
Müdür Yard. Yard. Doç. Dr. Ahmet ERYA$AR
1235
Müdür Yard. Yard. Doç. Dr. $erafettin DEM"Ç
1243
Enstitü Sekreteri Sabire TARHAN
1233
388 60 27
Prof. Dr. Günnur KOÇAR
1237
Doç. Dr. CananVARLIKLI
1244
Doç. Dr. Önder ÖZGENER
1242
Doç. Dr. $ule ERTEN
1231
Yrd. Doç. Dr. Koray ÜLGEN
1239
Yrd. Doç. Dr. $erafettin DEM"Ç
1243
Yrd. Doç. Dr. Bircan D"NDAR
1246
Yrd. Doç. Dr. Ceylan ZAFER
1245
Yrd. Doç. Dr. Numan Sabit ÇET"N
1230 - 1234
121
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERYA$AR
1235
Dr. Ö#r. Cihan ÖZSOY
1234
119
Uzman Mete NEPTUN
1240
343 53 58
Ar!. Gör. Mete ÇUBUKÇU
1241
Ar!. Gör. Özben ERSÖZ
1238
Ar!. Gör. $efik ARICI
1238
Ar!. Gör. Çi#dem $AH"N
1234
119
- ENST!TÜLER
1...,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203 205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,...250