EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
200
Ar!. Gör. Hayrullah Bora ÜNLÜ
1453 - 2938 - 15
Ar!. Gör. SelimMERT
1453 - 2938 - 21
Ar!. Gör. Ka#anTAN
1453 - 2938 - 14
Ziraat Müh. Gökhan $ENEL
1453 - 2938 - 28
Biyolojik Analiz Labaratuvarı 2713
Yüksek Lisans Ö#renci Odası 1453 - 2938 - 27
HAYVAN YET"!T"RME ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Z. Servet YALÇIN
1449
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
2714
Prof. Dr. Özge ALTAN
2716
Prof. Dr. Ali ALTAN
2710
Prof. Dr. Sezen ÖZKAN
1392
Prof. Dr. Turgay TA$KIN
2703
Prof. Dr. NedimKO$UM
2712
Prof. Dr. Can UZMAY
1445
Doç. Dr. "brahimKAYA
2709
Doç. Dr. BanuYÜCEL
2711
Ar!. Gör. Hakan BAYRAKTAR
2705
Ar!. Gör. Funda ERDO%AN ATAÇ
1453 - 2938 - 20
Ar!. Gör. Tarık AYYILMAZ
1453 - 2938 - 23
Ar!. Gör. Çi#den $EREMET
1453 - 2938 - 24
Ar!. Gör. Ça#rı KANDEM"R 1453 - 2938 - 12
Yüksek Lisans Ö#renci Odası 1453 - 2938 - 26
BölümToplantı Salonu 1453 - 2938 - 26
Tavukhane 2713
Koyun - Keçi ve Sı#ır Ahırı 2713
B"OMETR"  GENET"K ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Yavuz AKBA$
2917
Prof. Dr. "smail O%UZ
3067
Prof. Dr. Güldehen B"LGEN
1452
Prof. Dr. Hülya ATIL
1451
Ar!. Gör. Dr. Çi#demTAKMA
1453 - 2938 - 16
Ar!. Gör. Dr. Yakut GEVREKÇ"
1453 - 2938 - 19
Biyometri - Genetik Top. Salonu
1453 - 2938 - 11
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,...250