EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
199
SÜT TEKNOLOJ"S" BÖLÜMÜ
Faks
342 57 13
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Özer KINIK
2641 - 2733 - 11
Sekreterlik
2733 - 10
Bölüm Ba!kanYard. Prof. Dr. Harun Ra!it UYSAL
1422
Bölüm Ba!kanYard. Doç. Dr. CemKARAGÖZLÜ
2906
SÜT TEKNOLOJ"S" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Özer KINIK
2641 - 1421
Prof. Dr. Necati AKBULUT
2737
Prof. Dr. Gülderen OYSUN
2984
Prof. Dr. Harun UYSAL
1422
Prof. Dr. Sibel AKALIN
2906
Yrd. Doç. Dr. CemKARAGÖZLÜ
2902
Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAVAS
1420
Yrd. Doç. Dr. Harun KESENKA$
1639 - 15
Ar!. Gör. Dr. Nayil D"NKÇ"
1394 - 14
Ar!. Gör. Dr. GülfemÜNAL
2732
Uzm. Dr. Gül!ah ENDER
2971 - 12
Ar!. Gör. Aslı AKPINAR
2725 - 19
Ar!. Gör. Merve AÇU
2725 - 19
Zir. Yük. Müh. OktayYERL"KAYA
2903
Bölüm Kütüphanesi
2733 - 18
Pilot Süt I!letmesi
2733 - 13
ZOOTEKN" BÖLÜMÜ
Faks
388 18 67
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr.Yavuz AKBA$
2917 - 2708
Sekreterlik
2708
388 18 67
Bölüm Ba!kanYard. Prof. Dr.Can UZMAY 1445
Ba!kanYard. Doç. Dr. "brahim KAYA
2709
YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Figen KIRKPINAR
1447
Prof. Dr. AsımKILIÇ
2707
Prof. Dr. Ramazan ERKEK
2701
Prof. Dr. Süleyman AKKAN
2704
Prof. Dr. Tulu# ÇAPÇI
1446
Prof. Dr. Yılmaz $AYAN
2715
Prof. Dr. Ahmet ALÇIÇEK
2706
Doç. Dr. Hatice BASMACIO%LUMALAYO%LU
2702
Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ
1448
Doç. Dr. Hülya ÖZKUL
1450
Uzman Dr. Muazzez POLAT
1453 - 2938 -13
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,...250