EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
198
"nce Mekanik Atölyesi
2695
Deneme Laboratuarı (Teknisyenler Odası)
2661
Yüksek Lisans Odası
2696
TARIM EKONOM"S" BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Gamze SANER
2911 - 1438 - 2969
388 18 62
Sekreterlik
2911 - 2969
388 18 62
TARIMPOL"T"KASI VE YAYIMANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Canan ABAY
1444
388 18 62
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
1441
Prof. Dr. F. Akın OLGUN
1442 - 2601
Prof. Dr. Ela ATI$
2970
Prof. Dr. Nevin DEM"RBA$
2736
Prof. Dr. Ferruh I$IN
1436 - 2649
Prof. Dr. Mehmet Metin ARTUKO%LU
1439
Doç. Dr. Murat BOYACI
2745
Doç. Dr. Ay!e UZMAY
1437
Doç. Dr. Sevtap GÜMÜ$
2719
Yrd. Doç Dr. Buket KARATURHAN
1443
Dr. Berna TÜRKEKUL
2720
Ar!. Gör. ÖzlemYILDIZ
2911
Ar!. Gör. Fatih ÖZDEN
2911
Ar!. Gör. Duygu TOSUN
2911
Ar!. Gör. Berkay KESK"N
2911
Uzm. LeylaYe!im SAYGILI
2483 - 2911
Uzm. Ece SALALI
2911
TARIM "!LETMEC"L"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Murat YERCAN
2721
388 18 62
Prof. Dr. Bülent MIRAN
1440
Prof. Dr. Sait ENG"NDEN"Z
3066
Doç. Dr. $ule I$IN
2723
Ö#r. Gör. Dr. ÖzlemKARAHAN UYSAL
2972
Ar!. Gör. Dr. Zerrin KENANO%LU BEKTA$
2911
Ar!. Gör. Dr. Cihat GÜNDEN
2911
Ar!. Gör. Dr. Hakan ADANACIO%LU
2911
Ar!. Gör. Dr. Kenan Ç"FTÇ"
2911
Ar!. Gör. Dr. GörkemÖZTÜRK CO$AR
2911
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,...250