EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
197
Prof. Dr. M. Süer ANAÇ 1423
Prof. Dr. Musa AVCI
1424
Prof. Dr. Mehmet Ali UL
1427
Prof. Dr. $erafettin A$IK
2574
Prof. Dr. Halil Baki ÜNAL
2738
Doç. Dr. Erhan AKKUZU
2912
Doç. Dr. Yasemin Senem KUKUL KURTA$ 1655
Ö#r. Gör. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ
2728
Ar!. Gör. Dr. Murat KILIÇ
2638
Ar!. Gör. Emrah ÖZÇAKAL
2639
Ar!. Gör. Ula! TUNALI
2928 - 13
Ar!. Gör. Hatice GÜRGÜLÜ
1425
Ar!. Gör. "lkay ÖZTÜRK
2928 - 21
TARIMMAK"NALARI BÖLÜMÜ
Faks
342 76 42
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. ErdemAYKAS
1454 - 2656
388 10 35
Sekreterlik
2656
Bölüm Ba!kanYrd. Doç. Dr. HarunYALÇIN
1504
Bölüm Ba!kanYrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK
1505
TARIMMAK"NALARI ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. ErdemAYKAS
1503
Prof. Dr. Müjdat TOZAN
2905
Prof. Dr. Hamdi B"LGEN
2943
Prof. Dr. Fazilet NEZAHAT ALAYUNT
1500
Prof. Dr. Ramazan Cengiz AKDEN"Z
1501
Prof. Dr. Engin ÇAKIR
2831
Prof. Dr. Adnan DE%"RMENC"O%LU
2848
Doç. Dr. Vedat DEM"R
2824
Doç. Dr. HarunYALÇIN
1504
Yrd. Doç. Dr. Ercan GÜLSOYLU
1506
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK
1505
Yrd. Doç. Dr. HüseyinYÜRDEM
2836
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜLER
2658
Ar!. Gör. Dr. Tuncay GÜNHAN
2662
Ar!. Gör. Dr. A. Behiç TEK"N
1502
Ar!. Gör. Dr. ArzuYAZGI
1507
Ar!. Gör. Erkan URKAN
2660
Ar!. Gör. Fatih GÖKSEL PEK"TKAN
2915
Ar!. Gör. Gülden ÖZGÜNALTAY
2916
Ar!. Gör. Fırat KÖMEKÇ"
2979
Uzman Mehmet EVRENESO%LU
2657
Uzman Nebahat KULDEM"R
1499
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197 199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,...250