EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
196
TARLA B"TK"LER" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ahmet Esen ÇELEN
2678 - 1428
Prof. Dr. Rıza AVCIO%LU
2983
Prof. Dr. Hasan SEPETO%LU
2980
Prof. Dr. Hikmet SOYA
2973
Prof. Dr. Muza'er TOSUN
1429
Prof. Dr. Önder ÇAYLAK
1431
Prof. Dr. ZihinYILDIRIM
1434
Prof. Dr. Emine BAYRAM
1611
Prof. Dr. Metin ALTINBA$
1432
Prof. Dr. Naci ALGAN
1430
Doç. Dr. Hakan GEREN
2674
Yrd. Doç. Dr. Mithat Nuri GEVREK
1433
Ar!. Gör. Dr. Emre "LKER
2256
Ar!. Gör. Dr. Gülcan DEM"RO%LUTOPÇU
2295
Ar!. Gör. Dr. Behçet KIR
2297
Ar!. Gör. Dr. Fatma AYKUT TONK
2252
Ar!. Gör. Dr. Y. Tuncer KAVUT
2675
Ar!. Gör. Çi#dem SÖNMEZ
2298
Ar!. Gör. Gülden Deniz ATASOY 1880
Uzm. Dr. R. Refika AKÇALI GIACHINO
2676
Uzm. Dr. Nesrin ÖRÇEN
2250
ZYM. Dr. Sıdıka EKREN
2299
ZYM. Dr. M. Özgür TATAR
2689
ZYM. Dr. GülsümÖZTÜRK
2687
ZYM. "brahim SABANCI
2679
BölümAmbarı
2981 - 1548
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
2679
Bitki Doku ve Hücre Kültürleri Laboratuvarı
2679
Tıbbi Bitkiler Laboratuvarı
2679
Tütün Laboratuvarı
2679
Bilgisayar Laboratuvarı
2679
Silaj Laboratuvarı
2679
Tohumluk Laboratuvarı
2679
Doku Kültürü Laboratuvarı
2679
Toplantı Salonu
2679
Hizmetli
2679
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. ". Hakkı TÜZEL 2636 - 1426
Sekreterlik
2637
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. ". Hakkı TÜZEL
2636 - 1426
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,...250