EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
194
F"TOPATOLOJ" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. FigenYILDIZ
1408
Prof. Dr. Ersin ONO%UR
2946
Prof. Dr. Yıldız NEML"
2694
Prof. Dr. Semih ERKAN
2424
Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
1410
Prof. Dr. NecipTOSUN
2664
Doç. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR
2427
Doç. Dr. Mustafa GÜMÜ$
1391
Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMIRKAN
1409
Yrd. Doç. Dr. NedimÇET"NKAYA
2422
Yrd. Doç. Dr. HüseyinTÜRKÜSAY
2423
Ar!. Gör. Dr. LalehanYOLAGELDI
2429
Ar!. Gör. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN
2430
Ar!. Gör. "smail Can PAYLAN
1407
Ar!. Gör. Ahmet AKKÖPRÜ
2743
Ar!. Gör. SinanY"%"T
2667
Ar!. Gör. Mustafa AKBABA
2668 - 16
Bakteriyoloji Laboratuarı
1405
Viroloji laboratuarı
2669
Herboloji laboratuarı
2665
Mikoloji I Laboratuarı
2668 - 16
Mikoloji II Laboratuarı
2668 - 15
Mikoloji III Laboratuarı
1411
PEYZAJ M"MARLI#I BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. ErhanVecdi KÜÇÜKERBA$ 2615 - 1418
Sekreterlik
2616 - 2929
PEYZAJ M"MARLI#I ANAB"L"MDALI
A. B. D. B!k. Prof. Dr. ErhanVecdi KÜÇÜKERBA$
2615 - 1418
Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN
2545
Prof. Dr. Aydın GÜNEY
1416
Prof. Dr. Engin NURLU
1417
Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZTAHTA
2618
Prof. Dr. Tanay B"R"$Ç"
2617
Prof. Dr. Adnan KAPLAN
1419
Doç. Dr. $erif HEPCAN
3098
Doç. Dr. Bahriye GÜLGÜN
3998
Ö#r. Gör. Dr. Emine MALKOÇ
2645
Ar!. Gör. Dr. Hatice SÖNMEZTÜREL
2929
Ar!. Gör Dr. Çi#demCO$KUN HEPCAN
2619
Ar!. Gör. Dr. "pek ALTU%TURAN
2616
Ar!. Gör. Nurhan KOÇAN
2616
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,...250