EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
193
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Zafer CAN
1399
Yrd. Doç. Dr. Birsen ÇAKIR
2633
Uzm. Dr. Kamer Betül MEYVACI
2631
Ziraat Müh. Dr. Burçak "$Ç"
2632
Ar!. Gör. Dr. Fatih $EN
2634
Ar!. Gör. Dr. Mehmet Kadir BOZOKALFA
2624
Ar!. Gör. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEK"N
2628 - 12
Ar!. Gör. Dr. Deniz ERO%UL
2625
Ar!. Gör. Emrah ZEYBEKO%LU
2628 - 18
Ar!. Gör. Tansel KAYGISIZ A$ÇIO%UL
2624
Ar!. Gör. Nihal ACARSOY
2628 - 14
Ar!. Gör. Ege KAÇAR
2628 - 17
Ar!. Gör. Gülgün BA$LAR
2628 - 14
Fizyoloji Laboratuvarı
2628 - 15
"!letme Binası
2740
Bölüm Seraları
2927
B"TK" KORUMA BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Hatice ÖZKATAN
1410
374 48 48
Sekreterlik
2672
Bölüm Ba!kanYard. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜ$
1391
Bölüm Ba!kanYard. Doç. Dr. Ferit TURANLI
2428
Bilgi "!lem - Fotokopi
2642
Kütüphane
2668 - 24
Sera
2918
Hizmet Odası
2668 - 11
ENTOMOLOJ" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. ZeynepYOLDA$
2907
Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
2666
Prof. Dr. Serdar TEZCAN
1406
Prof. Dr. Nilgün MADANLAR
2673
Prof. Dr. Enver DURMU$O%LU
2663
Doç. Dr. Ferit TURANLI
2428
Doç. Dr. Galip KA$KAVALCI
2425
Ar!. Gör. Firdevs ERS"N DO%AN
2699
Ar!. Gör. Ahmet HAT"PO%LU
2953
Ar!. Gör. Ali Kemal B"RGÜCÜ
2671
Ar!. Gör. Pınar GÜNEY"
2698
ZYM. Hasan BALCI
2978
Nematoloji Laboratuarı
2668 - 17
Entomoloji Laboratuarı 4
2668 - 14
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,...250