EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
192
TEKN"K H"ZMETLER
Yapı "!leri Teknik Daire Birimi
2955
Marangoz Atölyesi
2942
Elektrik Atölyesi
2612
Sıhhi Tesisat Atölyesi
2030
Kalorifer Atölyesi
2926
Foto#raf Atölyesi
2952
Demir Atölyesi
2730
"n!aat Atölyesi
2730
Boya Atölyesi
2730
DÖNER SERMAYE
Döner Sermaye "rtibat Birimi
2935 - 2937
388 10 87
Döner Sermaye Satı! Yeri ( Fakülte )
2614
Döner Sermaye Satı! Yeri ( Hastane )
(44) - 3187
UYGULAMA VE ARA!TIRMA Ç"FTL"KLER"
Menemen Ar!. Uyg. ve ÜretimÇiftli#i
838 23 83- 82
Mordo#an Ar!. Uyg. ve Deneme Istasyonu
737 80 03
BAHÇE B"TK"LER" BÖLÜMÜ
Faks
388 18 65
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK
2620 388 18 65
Sekreterlik
2621 388 18 65
BAHÇE B"TK"LER" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK
2620 - 2934
Prof. Dr. Kaya BOZTOK
2577
Prof. Dr. Benian ESER
2748
Prof. Dr. Uygun AKSOY
2742
Prof. Dr. Ali ÜNAL
2924
Prof.Dr. Yüksel TÜZEL
1398
Prof. Dr. Ay!e Gül
1400
Prof. Dr. Dursun E$"YOK
2930
Prof. Dr. Adalet MISIRLI
2627
Prof. Dr. Serra HEPAKSOY
2985
Prof. Dr. Ahmet ALTIND"$L"
2622
Prof. Dr. Elmas ÖZEKER
1404
Prof. Dr. Hülya "LB"
2623
Doç. Dr. Serdar KARA
1401
Doç. Dr. Eftal DÜZYAMAN
2630
Doç. Dr. "brahimDUMAN
1402
Doç. Dr. Murat "SFEND"YARO%LU
2629
Yrd. Doç. Dr. ÖzlemTUNCAY
1403
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,...250