EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
191
Z!RAAT FAKÜLTES!
YÖNET"M
Faks
388 18 64
Dekan Prof. Dr. F. Akın OLGUN
Özel Kalem
2601
DekanYard. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL
2646
388 18 60
DekanYard. Doç. Dr. Hülya "LB"
2611
388 18 61
"!letme Koordinatörü Prof. Dr. Ferruh I$IN
3611 - 2646
Fakülte Sekreteri NuhTA$PINAR
2602
388 10 26
YÖNET"MH"ZMETLER
Yazı ve Kurul "!leri $efi
2605
Yazı ve Kurul "!leri Bürosu
2519
Ö#renci "!leri $efi
2931
Ö#renci "!leri Bürosu
2692
Personel "!leri $efi
2609
Personel "!leri Bürosu
2610
Mali "!ler Birimi
2604
Maa! "!leri Birimi
2608
Ayniyat "!leri Birimi
2606
Bil. Ar!. Proj. Dı! "li!. ve Disip. "!l. $efi
2691
Bil. Ar!. Proj. Dı! "li!. ve Disip. "!l. Bürosu
2904
Basın ve Halkla "li!kiler
2483
Yayın "!leri Birimi
2951
Yayın Bürosu Kitap Satı! Yeri
2567
YönetimKurulu Odası
2649
Fakülte Kurul Odası
2573
"Ç H"ZMETLER
"dare Amiri
2613
Ta!ıtlar Amiri
2603
A Blok Danı!ma
2747
B Blok Danı!ma
2746
C Blok Danı!ma
2731
Mustafa ULUÖZ Blo#u (Dershane)
2693
Fakülte Sekreterli#i Çay Oca#ı
1393
Yemekhane
2954
388 18 66
Sosyal Tesis (Lokal)
2650
Güvenlik Bürosu (Dekanlık)
1395
Merkez Laboratuvarı
2727
Bilgi "!lem Birimi
2607
Peyzaj Uygulama Serası Birimi
2749
Çevre "!leri Birimi
2914
TarımÜrünleri "!letmesi Birimi
2921 - 2922
388 10 33
- Z!RAAT FAKÜLTES!
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,...250