EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
18
Göz
3656
Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. FigenTA$KIN
3657
Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. Bilgin APAYDIN
3658
Kulak Burun Bo#az Hastalıkları
3659
Radyoloji Uzm. Dr. Füsun AKGÜN
3660
Psikiyatri Uzm. Dr. Özgür "DE KARAÇAM
3661
Dermatoloji
3662
Di! Çocuk (Pedodonti) Dt. Mecla AKTU%
3663
Di! 1 Dt. Ömür AYGÜN
3664
Di! 2
3665
Di! 3
3668
Di! 4
3669
Ba! Hem!ire Vildan $EKERC"
1268
Kan Alma Birimi
1292 - 3672
Röntgen
3673
Doktor Dinlenme Odası
3674
Hem!ire Odası 1 Kat
3675
Ambulans Odası
3677
KÜTÜPHANE VEDOKÜMANTASYONDA!RE BA"KANLI#I
Faks
388 11 00
Santral
388 27 05
Daire Ba!kanı C. Orhan ÇET"NKALP
2201
Sekreter
2201 - 2125
2126 - 2109
100 - 184
$ube Müdürü Fehmi PERPELEK
352
Satın Alma Müdürlü#ü
103
"DAR" H"ZMETLER !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Santral
2125 - 2126 - 2109
388 46 42
388 18 41
$ube Müdürü Cengiz CO$KUN
4126
102
Otomasyon Hizmetleri
181
Ta!ınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri
503
Ta!ınır Mal "!lemleri Bürosu
503
Danı!ma
106
Giri! Kontrol
540
Teknisyen
125
Halkla "li!kiler Görevlisi
123
Yayınlar Ar!iv Sorumlusu
179
TEKN"K H"ZMETLER !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Santral
2125 - 2126 - 2109
388 46 42
388 18 41
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...250