EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
186
Sekreterlik
4091
Prof. Dr. Ay!egül UYSAL 4152
14
Prof. Dr. Meral BAKA
4553
13
Doç. Dr. Hüseyin AKTU%
4151
16
Doç. Dr. Utku ATE$
4091
20
Doç. Dr. Altu#YAVA$O%LU
4091
23
Doç. Dr. Gülperi ÖKTEM
4091
36
Uzm. Dr. ÖzlemYILMAZ D"LS"Z
4091
18
Uzm. Dr. Yi#it UYANIKG"L
4091
35
Ar!. Gör. Dr. Türker ÇAVU$O%LU
4091
19
Ar!. Gör. Dr. Fatih OLTULU
4091
34
Ar!. Gör. Dr. $irin Baktı DEM"RAY
4091
34
Biolog $ahin PALA
4091
35
Kordon Kanı Bankası
4091
12
Laboratuvar
4091
17
Tekniker Erdinç YILMAZ
4091
17
Teknisyen Belgin HALICI
4091
17
Çay Oca#ı
4091
21
Moleküler Embriyoloji Laboratuvar
4092
Kordan Kanı Bankası
4175
TIBB" B"YOLOJ" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ
2261
Sekreterlik
2260 - 2263
Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ
2262
Doç. Dr. Zuhal ERO%LU
2264
Yrd. Doç. Dr. Buket KOSOVA
2265
Uzm. Dr. Nur SELV"
2266
Ar!. Gör. Çı#ır B"RAY AVCI
2266
Ar!. Gör. BurçinTEZCANLI
2266
Ar!. Gör. Vildan BOZOK ÇET"NTA$
2266
Ar!. Gör. Aslı TET"K
2268
Ar!. Gör. Duygu AYGÜNE$
2268
Ar!. Gör. SundeYILMAZ
2268
1. Ara!tıma Görevlisi Odası
2266
2. Ara!tıma Görevlisi Odası
2268
3. Ara!tıma Görevlisi Odası
2269
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
2267
FISH ve Moleküler Analiz Laboratuvarı
2270
Hücre Kültürü Laboratuvarı
2271
Sitogenetik Laboratuvarı
2272
Seminer Odası
2273
Derin Dondurucu Odası
2274
DNA "zolasyonu Odası
2275
-TIP FAKÜLTES!
1...,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,...250