EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
183
Prof. Dr. I!ıl MUTAF
3496
Prof. Dr. Sara HAB"F
3688
Doç. Dr. Zuhal PARILDAR
3372
Doç. Dr. Ceyda KABARO%LU
3372
Uzm. Dr. Odası
3370
Asistan Odası
3376
Ba!hem!ire
3377
Onay Odası
3140
Acil Odası
3444
Danı!ma
3537
Özel Testler
3944
Kan Alma
3226
Kodlama
3232
Örnek AlmaMerkezi (Yeni Laboratuvar)
Ba!hem!ire
3224
Koordinatör
3105
Kodlama
3018
Sonuç Verme
3022 - 3247
"drar Dı!kı Teslim
3029
Parazitoloji Poliklini#i
3394
Parazitoloji Laboratuvarı
3136
Mikrobiyoloji Poliklini#i
3023 - 3027
Personel Dinlenme Odası
3156
F"ZYOLOJ" VE TEMEL TIP ANAB"L"MDALI
Faks
388 28 68
Santral
1800
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Gönül Ö. PEKER
1802
Sekreterlik
1801
343 26 53
Prof. Dr. Serdar DEM"RGÖREN
1803
Prof. Dr. Lütfiye KANIT
1804
Prof. Dr. Ersin O#uz KOYLU
1805
Prof. Dr. ÖzlemYILMAZ
1806
Prof. Dr. Dilek TA$KIRAN
1807
Doç. Dr. Burcu BALKAN
1808
Doç. Dr. Taner DA%CI
1809
Ö#r. Gör. Uzm. Dr. Ay!egül KESER
1812
Uzm. Dr. O#uz Gözen
1821
Uzm. Dr. Vedat EVREN
1821
Asistan Odası
1814 - 1815
Laboratuvar (Büyük, Genel Amaçlı)
1816
Elektrofizyoloji Lab.
1823
Hücre ve Doku Kültürü Lab.
1822
Sa#lık Teknisyenleri Odası
1817
- TIP FAKÜLTES!
1...,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,...250