EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
182
SPOR HEK"ML"#" ANAB"L"MDALI
Faks
343 80 53
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr .S. O#uz KARAMIZRAK
3452
Sekreterlik
2380
Prof. Dr. S. O#uz KARAMIZRAK
3452
Prof. Dr. Çetin "$LE%EN
3451
Prof. Dr. Ahmet ERTAT
3453
Doç. Dr. Cengizhan ÖZGÜRBÜZ
2372
Doç. Dr. Metin ERGÜN
2374
Muayene Odası
2379
Emekli Ö#retimÜyesi Odası
2371
Danı!ma
3450 - 2378
EKG Odası
2377
Kütüphane
2373
Sportif Rehabilitasyon Odası
2375
TEMEL TIP B"L"MLER" BÖLÜMBA!KANLI#I
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Ramazan "NC"
2984
TIBB" B"YOK"MYA ANAB"L"MDALI
Faks
373 94 77
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Taner ONAT
3699
Sekreterlik
3699
Prof. Dr. Hakan AYDIN
4084
Prof. Dr. Ferhan SA%IN
4087
Prof. Dr. Taner ONAT
4088
Prof. Dr. Nevbahar TURGAN
4089
Prof. Dr. Eser SÖZMEN
4098
Prof. Dr. Gülinnaz ERCAN
4355
Prof. Dr. Yasemin AKÇAY
4086
Doç. Dr. Handan ÇEL"K
3139
Uzm. Dr. Mert ÖZGÖNÜL
3691
Uzm. Dr. Ebru SEZER
4031
Asistan Odası
3683
Kimyager Odası
4070
Teknisyen Odası
4036
Su ve Çözelti Birimi
4035
Laboratuvar
4032 - 4172 - 3907
Laboratuar koridoru
4081
KL"N"K B"YOK"MYA B"L"MDALI
Faks
343 82 71
Ba!kanı Prof. Dr. Oya BAYINDIR
4316
Sekreterlik
4316
Prof. Dr. Dilek ÖZMEN
3378
-TIP FAKÜLTES!
1...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,...250