EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
180
Hem!ire Odası
3606
Asistan Odası
3607
Kütüphane
3602
Affektif Hastalıklar Poliklini#i
3402 - 3406
ALKOL VE MADDE BA#IMLILI#I B"R"M"
Ba#ımlılık Poliklini#i
3401 - 3447
167
Ba#ımlılık Tedavi Birimi Poliklini#i
4157
Genel Poliklinik
Poliklinik "lk Kayıt
3222
Konsültasyon 1
4107
Konsültasyon 2
4164
Konsültasyon-Liyezon - Anksiyete Birimi
Doç. Dr. Özen ÖNEN SERTÖZ
2060
Poliklinik "lk Kayıt (Liyozon)
3417
Konsültasyon Odası 3401
185
Psikoloji Birimi
Doç. Dr. Azmi VARAN
3401 - 3434
133
Uzm. Psk. Umut YILDIZ
3401 - 3399
128
Uzm. Psk. Ay!e ERYAVUZ
3401 - 4159
135
Uzm. Psk. Müge ALKAN
3401 - 4158
136
Uzm. Psk. Özgül ÇET"N
3401
205
Psk. Birgül DOER"NG
3222
Psikoterapi Birimi
Psk. Cemile GÜRDAL
3401 - 3908
170
Psikoz Birimi
Hem!ire Odası
3401
198
Biyokimya Laboratuvarı
3401 - 3429
165
EEG Laboratuvarı
3401 - 3427
120
Gözlem Odası
3401
137
Danı!ma
3401
188
Kantin
3401
189
ÇOCUK VE ERGEN RUH SA#LI#I VE HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
Faks
390 13 50
390 14 62
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Cahide AYDIN
1401
Sekreterlik
1407 - 1462
Rapor Sekreterli#i
1387
Adli Heyet Sekreterli#i
1409
-TIP FAKÜLTES!
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,...250