EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
179
Prof. Dr. Fisun AKDEN"Z
3604
109
Prof. Dr. Ali Sa'et GÖNÜL
3605
102
Prof. Dr. Baybars VEZNEDARO%LU
3401 - 3448
126
Prof. Dr. $ebnem PIRILDAR
3401 - 4352
113
Doç. Dr. Ender ALTINTOPRAK
3401
119
Doç. Dr. Azmi VARAN
3401
133
Doç. Dr. M. Ay!ın NOYAN
3401 - 3454
166
Doç. Dr. Bülent KAYAHAN
3433
Doç. Dr. Mehmet Akif ERSOY
4531
Doç. Dr. Özen ÖNEN SERÖZ
3401
134
Uzm. Dr. Selami KARASLAN
3421
Uzm. Dr. M. Ça#da! EKER
3401
134
Nöbetçi Doktor Odası
3401 - 3419
182
Asistan Odası
3428
Ba!hem!ire
3401 - 3412
125
Sa#lık Kurulu Sekreterli#i
3401 - 3411
124
Adli Kurul Sekreterli#i
3401
197
Bilgi "!lem
3415
Vezne
3410
Sosyal Hiz. Uzm. Zehra ÇALI$KAN
3401
116
Diyetisyen
3401
117
Karma Servis Asistan Odası
4041
Yataklı Servisler
Asistan Odası
3428
Karma Servisi
3401 - 3414
175
Karma Erkek Servisi
3401 - 3416
177
Karma Kadın Servisi
3401 - 3408
174
Affektif Hastalıklar
3401 - 3422
172
Affektif Servisi Hem!ire Odası
3431
Alkol ve Madde Ba#ımlılık Servisi
3401 - 3425
173
Alkol ve Madde Ba#ımlılık Hem!ire Odası
4176
Psikiyatri Sorumlusu
2475
Ö#retmen Odası
2476
Ayaktan Hizmet Birimleri
Acil Psikiyatri Birimi
3401
180
Affektif Hastalıklar Birimi
Faks
339 88 04
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Simavi VAH"P
3608
Sekreterlik
3601
Prof. Dr. Simavi VAH"P
3603
Prof. Dr. Fisun AKDEN"Z
3604
Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
3605
- TIP FAKÜLTES!
1...,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,...250