EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
17
2. No’lu Mazhar ZORLU Çim Sahası
5101
3. No’lu Çim Saha
5102
PS"KOLOJ"K DANI!MANLIK VE REHBERL"K H"ZMETLER" !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
$ube Müdürü Uzm. Psikolog AydanTA$CI
3637
311 36 37
Sekreter
1263
Burs Bürosu
3638
Psikolog Sevinç ÖZKAN
3639
Psikolog Nilüfer TUNCA
3640
Psikolog Duygu KANDEM"RC"
3641
SOSYAL TES"SLER !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
311 36 98
$ube Müdürü Kadriye ÖZ
3642
311 36 42
Sekreter
1389
Özlük "!leri
3644
Satınalma Birimi
3645
Muhasebe Birimi
3643 - 46 - 47
Ta!ınır Kayıt Kontrol Birimi
3648
EÜ SOSYAL TES"SLER"
Konukevi
2133
339 99 93
Lokal
2950
339 03 25
Murat Kö!kü
5379
339 25 55
Ye!il Kö!k
2968
339 02 93
Kı!bahçesi
4174
343 83 85
Rektörlük Kre!i
2097
373 62 12
Kampüs Anaokulu
2094
373 24 84
Tıp Fakültesi Anaokulu
3184
390 31 84
K"TVAK Hasta ve HastaYakınları Konuk Evi
4108 - 09
373 27 85
K!TVAK Faks
373 27 30
EÜTIP FAKÜLTES! HASTANES! KAMPÜS POL!KL!N!#!
VED!"HEK!ML!#! FAKÜLTES! KAMPÜS KL!N!#!
Santral
1274 - 1275
388 10 90
2474 - 2479
343 59 15
3600 - 3688
342 39 44
Hasta Kayıt (Ar!iv)
1270 - 1266
Hasta Kayıt (Bilgi "!lem)
3670 - 3671
Acil Servis
1269 - 3650
Acil Servis Doktor Odası
3651
Kadın Do#umHastalıkları
3653
Gö#üs Hastalıkları Uzm. Dr. CananTELL"
3654
Sigara Bırakma Poliklini#i
3676
Dahiliye
3655
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...250