EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
178
Poliklinik Tedavi Odası
4487
Bilgi "!lem - Vezne
4131
Hasta Kayıt Sekreterli#i
4126
Ar!iv
3930
Kütüphane
4473
Danı!ma
3269
Mutfak
4467
Kanser Sava! Ara!tırma ve Uygulama Merkezi
4124
Visküs Poliklini#i
4458
Tedavi Odaları
Linak 1
4471
Linak 2
2234
Linak 3
3272
Linak 4
4122
Theratron
3273
Brakiterapi
4477
Simülatör
4478
CT Simülatör
3928
Mold Odası
4472
Tedavi Cihazları Teknik Servis
4468
Bilgisayar Teknik Servis
4469
HastaOdaları
103 Nolu Hasta Odası
4488
104 Nolu Hasta Odası
4490
105 Nolu Hasta Odası
4489
106 Nolu Hasta Odası
4491
202 Nolu Hasta Odası
4494
203 Nolu Hasta Odası
4495
204 Nolu Hasta Odası
4496
205 Nolu Hasta Odası
4497
206 Nolu Hasta Odası
4498
RUH SA#LI#I VE HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
Faks
343 03 05
Santral 3401
100
388 00 06
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Hakan CO$KUNOL
4353
Sekreterlik
4353
Prof. Dr. Hakan CO$KUNOL
3401 - 4658
103
Prof. Dr. Yusuf ALPER
3401 - 3404
104
Prof. Dr. Hayriye ELB" METE
3401
108
Prof. Dr. Erhan BAYRAKTAR
3401- 3430
110
Prof. Dr. Simavi VAH"P
3603 - 3401 - 3424 127
3401 - 3402
164
-TIP FAKÜLTES!
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,...250