EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
177
Yeni MR
MR Masası
4590
Sekreter
4591
Büyük Rapor Odası
4592
Küçük Rapor Odası
4593
Toplantı Odası
4594
Dinlenme Odası
4595
RADYASYONONKOLOJ"S" ANAB"L"MDALI
Faks
388 42 94
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Arif Bülent ARAS
4464
Sekreterlik
4970 - 4460 - 4461
Prof. Dr. Serdar ÖZKÖK
3923
Prof. Dr. Mustafa Adnan ESASSOLAK
3925
Prof. Dr. Ayfer HAYDARO%LU
4130
Prof. Dr. Yavuz ANACAK
3924
Prof. Dr. Deniz YALMAN
3927
Prof. Dr. Zeynep ÖZSARAN
3926
Doç. Dr. E. Serra ARUN KAMER
4474
Uzm. Dr. SenemDEM"RC"
4476
Uzm. Dr. ÖzlemALAGÜNDÜZ
4476
Servis
Ba!hem!ire
4129
Hem!ire Deski
4125 - 4127
Hem!ire Odası
4492
Kemoterapi Odası
4128 - 4499
Danı!ma Hem!ire
4470 - 4588
Asistan Odası
4493
Fizik Planlama
Fizik Planlama
3931 - 4462
Fizik Müh. "brahimOLACAK
3929
Ö#r. Gör. Fiz. Dr. Nezahat OLACAK
3929
Ö#r. Gör. Hakan EREN
4123
Ö#r. Gör. Murat KÖYLÜ
4123
Ö#r. Gör. EminTAVLAYAN
4123
Fizikçi Sinan HOCA
4123
Poliklinikler
Akci#er Poliklini#i
4485 - 4465
Ba! - Boyun Poliklini#i
4484
Jinekoloji - Meme Poliklini#i
4481 - 4480
Çocuk Poliklini#i
4479
Poliklinik Danı!ma
4132
- TIP FAKÜLTES!
1...,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,...250