EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
176
Prof. Dr. S .Süreyya ÖZBEK
3268 - 4142
Prof. Dr. I!ıl Günhan B"LGEN
2214
Prof. Dr. Mustafa PARILDAR
2236
Prof. Dr. Mustafa HARMAN
2217
Prof. Dr. Gülgün KAVUKÇU
3268 - 4142
Doç. Dr. Ömer K"T"$
2243
Doç. Dr. Sadık TAMSEL
3268 - 4142
Doç. Dr. Mehmet ARGIN
2210
Dr. Halil "brahimÖZDEM"R
2213
Uzm. Dr. Selen BAYRAKTARO%LU
2232 - 2276
Uzm. Dr. Özlem Sezgin OKLU
2232 - 2276
Uzm. Dr. Celal ÇINAR
2232 - 2276
Uzm. Dr. Erkan KISMALI
2232 - 2276
Uzm. Dr. Halil BOZKAYA
2232 - 2276
Giri!imsel Radyoloji Sekreterlik (Anjio)
2251 - 3275
Anjio Tetkik Odası
2235
Direkt Grafi Hazırlanma Odası
2222
GIS – GÜS De#erlendirme Odası
2206
"skelet Sistemi De#erlendirme Odası
2223
Mammografi
2215 - 2218
Mammografi Rapor Odası
2204
MR – BT Randevu
3350
MR Danı!ma
2245
MR ÇekimOdası
2252
Multislice BT
2248
Nöroradyoloji De#erlendirme Odası
4592
Nöroradyoloji Rapor Odası
2242
Polistar
2229
Spiral BT
2244
Toraks De#erlendirme Odası
2225
Uzman Odası 1
2232 - 2276
Uzman Odası 2
2279
US Kayıt
4142
US Randevu
3268
Ar!iv
2220
Ba!hem!ire
2216
Danı!ma
2221
Kayıt
3260
Nöbetçi Doktor Odası
4143
Nöbetçi Teknisyen Odası
2250
Packs SistemTeknisyenleri
2240
Santral
4923
Teknisyen Ertu#rul PAKSOY
3263
Çay Oca#ı "dari Bölüm
2219
Çay Oca#ı Klinik
2277
-TIP FAKÜLTES!
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,...250