EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
175
Prof. Dr. Kamil KUMANLIO%LU
4782
Prof. Dr. Zeynep BURAK
4784
Prof. Dr. Zehra ÖZCAN
4785
Prof. Dr. Ay!egül AKGÜN
4786
Prof. Dr. Özgür ÖMÜR
4788
Doç. Dr. Aziz Murat ARGON
4783
Doç. Dr. ÜlkemYARARBA$
4787
Uzm. Dr. ÇelikcanYAMAN
4788
Fizik Dr. Kamil KÖSEO%LU
4790
Asistan Odası
4789
Rapor Okuma Odası
4791
Muayene Odası
4792
Ba!hem!ire
4793
Hem!ire ve Teknisyen Odası
4794
Toshiba-Gama Kamera
4795
Eski Shopy Gama Kamera
4796
Yeni Shopy Gama Kamera
4797
Elscint Gama Kamera
4805
Infinia Gama Kamera
4807
RAI Laboratuarı
4799
Sıcak Oda
4804
Kan Alma
4801
Kayıt Sonuç- Poliklinik Randevusu 4779
"lk Kayıt Bilgi "!lem
4802
Hasta Bekleme Odası
4803
Kemik Dansitometre Laboratuvarı
3204
TÜLAY AKTA! ONKOLOJ" LYOT TEDAV"
HastaOdaları
Yatan Hasta Koridor
3031
1 Numaralı Oda
3032
2 Numaralı Oda
3033
3 Numaralı Oda
3034
4 Numaralı Oda
3035
RADYOLOJ" ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Nevra ELMAS
2227
Sekreterlik
2201 - 2203 - 2202 - 3252
AnabilimDalı Ba!kanlık Odası
2205
Prof. Dr. Nuri $ENER
2207 - 2208
Prof. Dr. Nevra ELMAS
2209
Prof. Dr. Ay!enur OKTAY
2211
Prof. Dr. CemÇALLI
2212
Prof. Dr. Recep SAVA$
2228
Prof. Dr. "smail ORAN
2233
- TIP FAKÜLTES!
1...,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,...250