EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
174
Nöro - Patoloji Laboratuvarı
3864
Serebrovasküler Laboratuvarı
3863
KL"N"K NÖROF"ZYOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. "brahimAYDO%DU
3855
EMG LABARATUVARI 3855
EMG Ara!tırma Labaratuvarı 3814
EEG Labaratuvarı 3867
Uyku Labaratuvarı
3895
ÇOCUK NÖROLOJ" ÜN"TES"
Asistan Odası
3337
Hem!ire Odası
3338 - 3891
NÖROLOJ" K"L"N"K
Genel Poliklinik Kaydı
3244
Özel Poliklinik Kaydı
3245
Poliklinik Doktor Muayene Odası
3243
Parkinson ve Hareket Bozk. Poliklini#i
3243
Migren Poliklini#i
3233
Demans Poliklini#i
4138
Çocuk Nörolojisi Poliklini#i
4519
Serebrovasküler Poliklini#i
4519
Multiply Skleroz Poliklini#i
4518
Kas Hastalıkları Poliklini#i
4518
Uyku Bozuklu#u Poliklini#i
4518
Epilepsi Poliklini#i
3242
Uzman Doktor Odası
3229
Özel Odalar
12 Nolu Özel oda
3815
13 Nolu Özel oda
3817
14 Nolu Özel oda
3818
15 Nolu Özel oda
3819
16 Nolu Özel oda
3820
17 Nolu Özel oda
3821
18 Nolu Özel oda
3875
19 Nolu 1. sınıf oda
3876
Pansuman Odası
3859
Temizlik $irketi Sorumlusu
3893
NÜKLEER TIP ANAB"L"MDALI
Faks
390 48 06
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Hayal ÖZKILIÇ
4781
Sekreterlik
4780
-TIP FAKÜLTES!
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...250