EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
173
Hepatit "zlem Poliklini#i
3311
Asistan odası (Nöbetçi Doktor)
3309
Ba!hem!ire
3312
Servis Hem!ire Odası
3306 - 3310
Biyokimya laboratuvarı
3307
Besiyeri Hazırlama Laboratuvarı
3308
Çay Oca#ı
4777
NÖROLOJ" ANAB"L"MDALI
Faks
388 09 80
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Hadiye $"R"N
Sekreterlik
3860 - 3874 -3872
Rapor Sekreterli#i
3886
Prof. Dr. Dilek EVYAPAN AKKU$
3442
Prof. Dr. Ne!e ÇELEB"SOY
3824
Prof. Dr. Nilgün ARAÇ
3850
Prof. Dr. "brahimAYDO%DU
3851
Prof. Dr. Zafer ÇOLAKO%LU
3852
Prof. Dr. Burhanettin ULUDA%
3853
Prof. Dr. Emre KUMRAL
3865
Prof. Dr. Hatice KARASOY
3871
Prof. Dr. Hadiye $"R"N
3873
Prof. Dr. Ay!e Nur YÜCEYAR
3877
Prof. Dr. Figen GÖKÇAY
3892
Prof. Dr. Ahmet GÖKÇAY
4019
Doç. Dr. Özgül EKMEKÇ" ÖZBAY
3854
Doç. Dr. Fikret BADEMKIRAN
3862
Uzm. Dr. Ahmet ACARER
3811
Uzm. Dr. Ay!e GÜLER
3811
Ba!hem!ire
3861
Yo#un BakımDoktor Odası
3857
Yo#un BakımHem!ire Odası
3868 - 3869
Servis Asistan Odası
3858 - 3882
Nöbetçi Asistan Doktor Odası
3816
Servis Hem!ire Odası
3870 - 3856
Bilgi "!lem
3845
Kantin
3884
Diyetisyen Odası
3849
Psikolog
3885
Kütüphane
4170
Servis Bölümü Danı!ma
3335
"dari Bölümü Danı!ma
3844
Nöro - Sensoriyel Laboratuvarı
3866
Nöro-Sensoriyel Ara!tırma Ünitesi
3883
Mutfak
3897
- TIP FAKÜLTES!
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...250