EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
172
1. BirimAsistan Odası
3129
1. Birim Refakatçi telefonu
3148
2. BirimHem!ire Deski
3159
2. Birim Refakatçi telefonu
4064
Diyetisyen
3131
Yemekhane
3355
Mutfak
3354
Hasta Görü!me
4067
Özel Odalar
Anjio 1 Nolu Özel Oda
4025
Anjio 2 Nolu Özel Oda
4026
Anjio 3 Nolu Özel Oda
4027
1 Nolu Özel Oda
3120
2 Nolu Özel Oda
3121
3 Nolu Özel Oda
3123
4 Nolu Özel Oda
3118
5 Nolu Özel Oda
3117
6 Nolu Özel Oda
3134
7 Nolu Özel Oda
3146
8 Nolu Özel Oda
3130
9 Nolu Özel Oda
3113
10 Nolu Özel Oda
3110
11 Nolu Özel Oda
3132
12 Nolu Özel Oda
3147
19 Nolu Suit Oda
3097
23 NoluSuit Oda
3160
27 Nolu Suit Oda
3167
ENFEKS"YON HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
Faks
390 47 70
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Sercan ULUSOY
4768
Sekreterlik
4922 - 4774
Prof. Dr. Sercan ULUSOY
4769
Prof. Dr. Ekin ERTEM
4772
Prof. Dr. Ça#rı BÜKE
4773
Prof. Dr. Deniz GÖKENG"N
4776
Doç. Dr. Bilgin ARDA
3304
Doç. Dr. O#uz R.S"PAH"
3305
Doç. Dr. MeltemTA$BAKAN
4510
Doç. Dr. TansuYAMAZHAN
4771
Doç. Dr. Hüsnü PULLUKÇU
4775
Uzm. Dr. Saniye KAMÇIO%LU
3239
Poliklinik Sekreterli#i
3332
Poliklinik Muayene Odası
3330
-TIP FAKÜLTES!
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...250