EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
169
308 Nolu Özel Oda
5188
309 Nolu özel Oda
5189
310 Nolu Özel Oda
5190
311 Nolu Özel Oda
5191
312 Nolu Özel Oda
5192
TÜLAY AKTA! ONKOLOJ" HASTANES"
Onkoloji BilimDalı Sekreterli#i
4387
Rapor ve Prim sekreterli#i
3916
1. Kat Sekreterlik
3920
Ar!iv
2469
MED"KAL ONKOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. F. Rüçhan USLU
3911
Prof. Dr. Erhan GÖKMEN
2351
Prof. Dr. Banu Çiçek B"LKAY
4412
Prof. Dr. F. Rüçhan USLU
3914 - 3906
Doç. Dr. V. Canfeza SEZG"N
2499
Doç. Dr. Ayhan DÖNMEZ
3905
Doç. Dr. Bülent KARABULUT
4392
Doç. Dr. Ulus Ali $ANLI
4607
Uzm. Dr. Burçak KARACA
2359
Sorumlu Hem!ire
4389
Poliklinik
3276 - 2389 - 3564 - 2388
Uzman Dr. Odası Poliklinik
2498
Labarotuvar
3036
Klinik ara!tırma
2468
Kan Alma
2391
Hem!ire Dinlenme
2495
1. Kat Servis Hem!ire Deski
4386
Servis Doktor Toplantı Odası
3917
Servis "ntörn Odası
3918
Antineoplastik
2496
Poliklinik KT Özel Oda
2497
Kemoterapi Odası
3267
Kemoterapi Odası
3111
Bilgi "!lem
3910
Güvenlik
4385
Klima, Havalandırma Ünitesi
4570
Konferans Salonu
2386
Psikiyatri ve Fizik Tedavi
2387
- TIP FAKÜLTES!
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...250