EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
16
KÜLTÜR SANAT EV"
Tesis Yöneticisi Yunus SAKMAN
2949
388 62 40
ATATÜRK KÜLTÜRMERKEZ" AKM
Santral
489 67 80
Faks
483 85 20
Tesis Yöneticisi Serpil ZEYT"N
489 04 59
ETNOGRAFYAMÜZES"
Faks
342 49 95
Tesis Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Cengiz AYDIN
342 48 78
Sekreter
342 48 78
50. YIL KÖ!KÜ SANAT GALER"S"
Koordinatör Nedim SÖNMEZ
2500
342 95 42
BESLENME H"ZMETLER" !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
724 03 86 - 87
$ube Müdürü
2460
311 24 60
Sekreter
3631
Gıda Mühendisleri
3632
SKSYemekhane
3633
SKS Kantin
3634
1. No’lu Ö#renci Yemekhanesi
2468 - 1916
2. No’lu Ö#renci Yemekhanesi
4483
Dr. Yavuz ÖZKOL RektörlükYemekhanesi
1547
342 60 04
"ktisadi ve "dari Bilimler Fakültesi Yemekhanesi
1815
MatbaaYemekhanesi
2066
Prof. Dr. Yusuf VARDAR - MÖTBE
Kültür Merkezi Kantini
2019
15
Çe!me E#itim ve Dinlenme Tesisi
724 03 85
Özdere E#itim ve Dinlenme Tesisi
798 72 36
SPOR H"ZMETLER" !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
311 36 97
$ube Müdürü Tarık TUNA
3635
Sekreter
1273
Büro
3636
Prof. Dr. Sermed AKGÜN OlimpikYüzme Havuzu 2490
388 10 29
Büyük Spor Salonu
2540
339 00 79
50. Yıl Spor Salonu
4136 - 4137
390 41 36
Küçük Spor Salonu
1828
Hastane Tenis Kortları
4140
Kampüs Tenis Kortları - AçıkYüzme Havuzu
1875
Çim Futbol Sahası ve Atletizm Pisti
2547
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...250