EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
168
Konstipasyon Laboratuvarı
5217
Hepatoloji Laboratuvarı PCR
5232
Biyokimya Laboratuvarı
3481
Motilite
5215
Veri Giri!i
5216
Sindirim Elek. Laboratuvarı
5231
Parazitoloji Laboratuvarı
5161
"ntörn Odası
5162
Kantin
5199
Klinik Teknisyeni
5176
Yemekhane
5177
Yo#un Bakım
3325 - 5172
Yo#un BakımAsistan Odası
4101 - 5171
Yo#un BakımÖzel
15173
Yo#un BakımÖzel
25174
1.B#r#mServ#s Özel Odalar
1. BirimAsistan Odası
5225
1. Birim Servis Hem!ire Deski
5223 - 5224
106 Nolu Özel Oda
5226
107 Nolu Özel Oda
5227
108 Nolu Özel Oda
5228
109 Nolu Özel Oda
5229
110 Nolu Özel Oda
5230
2.B#r#mServ#s Özel Odalar
2. BirimAsistan Odası
5165
2. Birim Servis Hem!ire Deski
5163 - 5164
206 Nolu Özel Oda
5166
207 Nolu Özel Oda
5167
208 Nolu Özel Oda
5168
209 Nolu Özel Oda
5169
210 Nolu Özel Oda
5170
3.B#r#mServ#s Özel Odalar
3. BirimAsistan Odası
5180
3. Birim Servis Hem!ire Deski
5178 - 5179
301 Nolu Özel Oda
5181
302 Nolu Özel Oda
5182
303 Nolu Özel Oda
5183
304 Nolu Özel Oda
5184
305 Nolu Özel Oda
5185
306 Nolu Özel Oda
5186
307 Nolu özel Oda
5187
-TIP FAKÜLTES!
1...,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...250