EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
167
Koridor
2084
Kütüphane
2085
Derslik
2075
GASTROENTEROLOJ" B"L"MDALI
Faks
342 77 64
Ba!kanı Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEM"Z
5200
Sekreterlik
4397 - 5201
Prof. Dr. Galip ERSÖZ
3326
Prof. Dr. Zeki KARASU
3474
Prof. Dr. Necla OSMANO%LU
3477
Prof. Dr. Ulus S. AKARCA
3480
Prof. Dr. Oktay TEKE$"N
3484
Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEM"Z
3495
Prof. Dr. Ahmet AYDIN
5203
Prof. Dr. Serhat BOR
5204
Prof. Dr. Fulya GÜN$AR
5206
Doç. Dr. Mehmet D"NÇER
3320
Doç. Dr. $ebnemÜSTÜN
5160
Doç. Dr. Nevin ORUÇ
5207
Yrd. Doç .Dr. Rukiye VARDAR
5205
Uzm. Dr. Ayfer SER"N
5193
Ba!hem!ire
3488 - 5202
Diyet Uzmanı
3324
Bilgi "!lem - Yatı! - Çıkı!
3218 - 5218
Ar!iv Sekreterli#i - Endoskopi Rapor
3322 - 5219
Poliklinik Randevu Sekreterli#i
3331 - 3476
Vezne
5239
Güvenlik
5175
Hepatoloji Poliklini#i
5197
Hepatoloji Ar!iv
5220
Reflü Poliklini#i
5198
5 Nolu Muayene Odası
5194
7 Nolu Muayene Odası Organ Nakli Poliklini#i
5196
Poliklinik Hem!iresi - Kan Alma
5221
Ultrason
4102
Gastroskopi
4661 - 5210
Kolonoskopi
5211
Rektooskopi
5212
Laparoskopi
5213
Endosonografi
5214
Endoskopi Asistan Odası
5208
Endoskopi Hem!ire Odası
5209
ERCP - Röntgen
3323
ERCP Ön Büro
5233
- TIP FAKÜLTES!
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...250