EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
166
Prof. Dr. Fehmi AKÇ"ÇEK
3502 - 3501
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif YALÇIN
3358
Uzm. Dr. Sevnaz $AH"N
4291
Uzm. Dr. Emine Sumru SAVA$
4297
D#yal#z Ün#tes#
Sekreterlik
4920
Ba!hem!ire
4252
Uzman Doktor Odası
4254
Akut Salon
4257
Kronik Salon
2044
Kursiyer Doktor odası
2045
Periton Diyaliz
4249
Çocuk Hemodiyaliz
2040
Diyetisyen
2042
Teknik Servis
2047
Laboratuar
2048
Bilgi "!lem
2049
Dinlenme Odası
2046
Nefroloji Poliklini#i
2043
Organ Nakli Poliklini#i
4258
Poliklinik 3
4259
Kapı Danı!ma
2052
Kapı Diafon
2059
Acil Diafon
2054
HALK SA#LI#I ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ali Osman KARABABA 2068
Sekreterlik
2065 -2066
Prof. Dr. Aliye MANDIRACIO%LU
2070
Prof. Dr. Feride AKSUTANIK
2067
Doç. Dr. Meral TÜRK
2071
Doç. Dr. MeltemÇ"ÇEKL"O%LU
2074
Doç. Dr. $afak TANER
2072
Doç. Dr. Zeliha Aslı ÖCEK
2073
Uzm. Dr. ".Raika DURUSOY
2077
Uzm. Dr. Hür HASSOY
2079
Dr. I!ıl AKTA$
2081
Dr. Murat AYS"N
2079
Dr. Umut OTLU
2081
Dr. Seyfi DURMAZ
2076
Ö#r. Gör. Dr. Aslı DAVAS
2078
Ö#r. Gör. Dr. I!ıl ERG"N
2078
Bilgisayar odası
2081
Laboratuvar
2082 - 2083
-TIP FAKÜLTES!
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...250