EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
165
Sekreterlik
4450 - 4428
Prof. Dr. Murat TOMBULO%LU
3512
Prof. Dr. Seçkin ÇA%IRGAN
3518
Prof. Dr. Filiz BÜYÜKKEÇEC"
4414
Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ
3504
Prof. Dr. Güray SAYDAM
3530
Doç. Dr. Ayhan DÖNMEZ
3905
Doç. Dr. Filiz VURAL
4437
Doç. Dr. Fahri $AH"N
4293
Hematoloji uzman odası
3562
Hematoloji Laboratuarı
3540
Hematoloji Çalı!ma Laboratuvarı
3552
Aferez odası
4382
Tedavi uzman odası
4287
1. BirimHem!ire Odası
3527 - 3533
NEFROLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. HüseyinTÖZ
Sekreterlik
4450 - 4428
Prof. Dr. Ercan OK
4413
Prof. Dr. Ali BA$ÇI
4410
Prof. Dr. Fehmi AKÇ"ÇEK
4411 - 3501
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAHYA
3922
Prof. Dr. HüseyinTÖZ
3921
Prof. Dr. Soner DUMAN
4299
Doç. Dr. Gülay A$ÇI
4413
Uzm. Dr. Meltem SEZ"$
3550
Nefroloji uzman odası
3550
Ara!tırma Laboratuarı
3544
"MMUNOLOJ" VE ALERJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Aytül S"N
Sekreterlik
3523
Prof. Dr. Ali KOKULUDA%
3510
Prof. Dr. Aytül S"N
4406
Prof. Dr. Nihal METE GÖKMEN
3503
Doç. Dr. Okan GÜLBAHAR
3511
"mmunoloji ve Alerji Laboratuarı
3522
SOSYAL TIP B"L"MDALI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif YALÇIN
3358
GER"ATR" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Fehmi AKÇ"ÇEK
Sekreterlik
3523
- TIP FAKÜLTES!
1...,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,...250