EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
164
627 Nolu Oda
3771
628 Nolu Oda
4360
629 Nolu Oda
4361
630 Nolu Oda
4362
631 Nolu Oda
4363
632 Nolu Oda
4364
633 Nolu Oda
4365
634 Nolu Oda
4366
635 Nolu Oda
4367
636 Nolu Oda
4368
637 Nolu Oda
3758
638 Nolu Oda
4548
ENDOKR"NOLOJ" VE METABOL"ZMA HASTALIKLARI B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Füsun SAYGILI
Sekreteri
3534 - 4466 - 4428
Prof. Dr. Füsun SAYGILI
3509
Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖZGEN
4433
Prof. Dr. Cande#er YILMAZ
4434
Doç. Dr. Fulden SARAÇ
4438
Doç. Dr. $evki ÇET"NKALP
4441
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDO%AN
4430
Uzm. Dr. IlgınYıldırım $"M$"R
4632
Endokrin uzman odası
4430
Endokrin Laboratuarı
4328
Diyabet E#itimHem!ire odası
3506
Diyabetik ayak konsey odası
4619
Endokrin Ara!tırma Laboratuarı
4357
"nce i#ne aspirasyon biyopsi odası
4456
ROMATOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Fahrettin OKSEL
Sekreterlik
3534 - 4466
Prof. Dr. Yasemin KABASAKAL
4415
Prof. Dr. Gökhan KESER
3664
Prof. Dr. Fahrettin OKSEL
3919
Prof. Dr. Kenan AKSU
4633
Yrd. Doç. Dr. Vedat "NAL
4436
Uzm. Dr. Hayriye KOÇANAO%ULLARI
3551
Uzm. Dr. Gonca KARABULUT
3551
Romatoloji Uzman odası
3551
Romatoloji Ara!tırma Laboratuarı
3545
HEMATOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Güray SAYDAM
-TIP FAKÜLTES!
1...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...250