EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
162
Asistan Doktor Odası
3823 - 3898
Nöbetçi Asistan Odası
3587 - 3588
Asistan Çalı!ma Odası
3591
Asistan Dinlenme Odası
3586
"ntörn Doktor Odası
4273
Sorumlu Hem!ire
3593
Hem!ire Deski
3514 - 4276
2 Nolu Hem!ire Deski
3583 - 3584
Hem!ire Deski
3589 - 3590
Yo#unbakımHem!ire Deski
3407
Agoni 1
4279
Agoni 2
4261
HastaYatı! Sekreterli#i
4282 - 4283
Kan Alma
5290
Personel Dinlenme Odası
4275
Sterilizasyon Odası
3595
Mutfak
3582
Güvenlik
3535
Bo! Oda
3592
5.Kat Hasta Odaları
501 Nolu Oda
4262
502 Nolu Oda
4263
503 Nolu Oda
4264
504 Nolu Oda
4265
505 Nolu Oda
4266
506 Nolu Oda
4267
507 Nolu Oda
4278
508 Nolu Oda
4269
509 Nolu Oda
4270
510 Nolu Oda
4271
511 Nolu Oda
5251
512 Nolu Oda
5253
513 Nolu Oda
5254
514 Nolu Oda
5255
515 Nolu Oda
5256
516 Nolu Oda
5257
517 Nolu Oda
5258
518 Nolu Oda
5259
519 Nolu Oda
5260
520 Nolu Oda
5261
521 Nolu Oda
5262
522 Nolu Oda
5263
523 Nolu Oda
5264
524 Nolu Oda
5265
-TIP FAKÜLTES!
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...250