EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
161
Pol#kl#n#k
Poliklinik $efi
4621
Poliklinik Sorumlu Hem!iresi
4538
Diyetisyen Odası
4536
Biyopsi Odası
4537
EKG
3203
Bilgi i!lem
3205
Poliklinik randevu sekreterli#i
3202
Kapı Danı!ma
4617
Dahiliye Poliklinik Oda
4620
Konsültasyon Odası
4613
Hematoloji Poliklini#i Oda 1
4616
Hematoloji Poliklini#i Oda 2
4610
Romatoloji Poliklini#i Oda 1
4626
Romatoloji Poliklini#i Oda 2
4624
Romatoloji Poliklini#i Oda 3
4625
Romatoloji Poliklini#i Oda 4
4611
Genç Ya!ta Romatizmal Hastalık
3561
Endokrinoloji Poliklini#i odası
4630
Endokrinoloji Poliklini#i Diyabet Odası
4612
Endokrinoloji Poliklini#i Troid Odası
4615
Endokrinoloji Poliklini#i Konsültan Hekim
4614
Alerji Poliklini#i oda 1
4622
Alerji Poliklini#i oda 2
4618
Alerji Poliklini#i 3
4539
Alerji Test Odası
4628
Hayvan Laboratuvarı
4634
Dah#l#ye Pol#kl#n#%#
Bilgi "!lem
4662 - 4663
EKG Odası
4664
Diyabet E#itimHem!iresi
4665
Diyabetik Ayak
4666
Konsültasyon Hekim
4667
Muayene Odası 1
4668
Muayene Odası 2
4669
Muayene Odası 3
4670
Muayene Odası 4
4671
Muayene Odası 5
4672
Muayene Odası 6
4673
Muayene Odası 7
4674
Muayene Odası 8
4675
5. Kat
Uzman Doktor Odası
3581
- TIP FAKÜLTES!
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...250