EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
159
KOAH Poliklini#i
2891
H"V Ara!tırma Uygulama Merkezi
2968
Laboratuvarlar
Röntgen
2916
Bronkoskopi
2930
SFT
2932
Kemoterapi Onkoloji Poliklini#i Sekreterli#i
2927
390 29 63
Kemoterapi Dr. Odası
2928
Kemoterapi Salonu
2917
Rutin Laboratuvarı
2925
373 13 97
Uyku Laboratuvarı
2966
D#%er
Toplantı Salonu
2934
Çalı!ma Odası
2963
Personel Odası
2952
Güvenlik
2965
Danı!ma
2979
Bilgi "!lem
2940
Vezne
2962
Kantin
2936
Çama!ırhane
2951
Toraks Derne#i
2964
Dispanser
2937
388 63 76
Diyetisyen
2971
$irket Sorumlusu
2967
C-1 Mutfak
2886
B-2 Özel Odalar
201 Nolu Özel Oda
2941
202 Nolu Özel Oda
2942
203 Nolu Özel Oda
2943
204 Nolu Özel Oda
2944
205 Nolu Özel Oda
2945
206 Nolu Özel Oda
2946
207 Nolu Özel Oda
2947
208 Nolu Özel Oda
2948
209 Nolu Özel Oda
2949
210 Nolu Özel da
2950
C-2 Özel Odalar
403 Nolu Özel Oda
2953
404 Nolu Özel Oda
2954
405 Nolu Özel Oda
2955
- TIP FAKÜLTES!
1...,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,...250