EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
Müdür Mustafa KADAY
7300
343 82 84
Müdür Yardımcısı
7301 - 7302
343 55 24 -32
Sekreter
7303
343 22 01
Güvenlik $efi
7311
Nöbetçi BlokYöneticisi
7315 - 7316
PERSONEL VE "DAR" "!LER !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
311 36 91
$ube Müdürü Aytül KURUCU
1265
311 12 65
Büro 1 (Memur ve Özlük "!leri)
3615
Büro 2 (Kısmi Zamanlı Ö#renci "!leri)
3616
TAHAKKUK VE SATIN ALMA !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
$ube Müdürü Gökhan ÖZDEM"R
2476
Tahakkuk Bürosu
3617 - 3618
Tahakkuk Bürosu Faks
3692
311 36 92
Satın Alma Bürosu 1
3693 - 3619
Satın Alma Bürosu 2
3620 - 3621
SatınAlma Bürosu Faks
311 24 85
Gelirler Bürosu 1 - 2
3622 - 3623
Gelirler Büro Faks
311 36 94
"hale Servisi
3624 - 3625
!hale Servisi Faks
311 36 95
KÜLTÜR VE SANAT H"ZMETLER" !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
311 36 96
$ube Müdürü Orhan KOZAN
1271
311 12 71
Sekreter
3626
Organizasyon Birimi
2480
Ö#renci Toplulukları Birimi
3627
Tanıtım Birimi
1272
Teknik Büro
3628
Ö#renci Toplulukları Merkezi
2547
Ö#renci Konseyi
3629
Engelsiz Ege Birimi
3630
PROF. DR. YUSUF VARDAR  MÖTBE  KÜLTÜRMERKEZ"
Faks
342 84 78
Santral
5279 - 5281
311 10 10
Tesis Yöneticisi Esin HOCAO%LU
3996
342 84 78
Sekreter
2019
Teknik Amir
5280
15
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...250