EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
158
ENGELL" ÇOCUKLAR REHAB"L"TASYONMERKEZ"
Merkez Müdürü Prof. Dr. Berrin DURMAZ
2452
Sekreterlik
2451
GÖ#ÜS HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
Faks
388 71 92
373 73 91
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Abdullah SAYINER
2903
373 73 91
Anabilimdalı Sekreterli#i (2.Kat)
2900 - 2902 - 2970
Sekreterlik (1.Kat)
2901 - 2905
Prof. Dr. Abdullah SAYINER
2906
Prof. Dr. Mustafa Hikmet ÖZHAN
2907
Prof. Dr. Nesrin MO%ULKOÇ
2908
Prof. Dr. Münevver ERD"NÇ
2909
Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL
2910
Prof. Dr. Feza BACAKO%LU
2911
Doç. Dr. Özen KAÇMAZ BA$O%LU
2914
Doç. Dr. Gürsel ÇOK
2888
Doç. Dr. Alev GÜRGÜN
2889
Uzm. Dr. Serdar SOYER
2912
Uzm. Dr. Haydar Soydaner KARAKU$
2915
Uzm. Dr. Mehmet Sezai TA$BAKAN
2972
Serv#sler
Ba!hem!ire
2926
Yo#un Bakım
2919
Yo#un Bakım
2920
C – 2 Servisi
2921
B – 2 Servisi
2922
C – 1 Servisi
2923
B – 1 Servisi
2924
Nöbetçi Doktor Odası (C – 1)
2959
Nöbetçi Hem!ire Odası
2969
Pol#kl#n#kler
Poliklinik Sekreterli#i
2975
388 29 80
Genel Poliklinik
2929 - 2887
Onkoloji Poliklini#i
2928
Astım Poliklini#i Sekreterli#i
2931
Astım Poliklini#i
2915
Rehabilitasyon
2933
Poliklinik Muayene Odası - 1
2906
Poliklinik Muayene Odası - 2
2935
PAH Poliklini#i
2977
PAHMuayene Odası
2978
-TIP FAKÜLTES!
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,...250