EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
156
Kozmetoloji 2
2687
Biopsi Odası
2688
Küçük müdahale
3846
Patoloji
3836
Bakteriyoloji Laboratuvarı
3837
Galvanoterapi
3841
Hem!ire deski
2689 - 4071
Hasta Görü!me Telefonu
3832
Poliklinik Kayıt
3240
Poliklinik Bilgi "!lem
3238
Poliklinik muayene odası
3241
Servis Asistan Odası
2690
Seminer Odası - Personel
2691
Özel Hasta Odaları
1 Nolu Özel Oda
2692
2 Nolu Özel Oda
2693
3 Nolu Özel Oda
2694
4 Nolu Özel Oda
2695
Nöbetçi HekimOdası
3825
FARMAKOLOJ" VE KL"N"K FARMAKOLOJ" ANAB"L"MDALI
Faks
390 32 78
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Sibel GÖKSEL
3299 - 3435 - 14
AnabilimDalı Sekreteri
3299 - 3435 - 4088
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL
18
Prof. Dr. Mehtap ÇINAR
19
Prof. Dr. Cenk CAN
20
Prof. Dr. Aytül ÖNAL
21
Doç. Dr. Ay!e EROL
22
Yrd. Doç. Dr. Murat OLUKMAN
23
Asistan Odası
24
"laç Analiz Laboratuvarı
3297 -13
Deneysel Hayvan Laboratuvarı
17 - 26
Hücre Kültür Laboratuvarı
25
Kütüphane
15
F"Z"KSEL TIP VE REHAB"L"TASYON ANAB"L"MDALI
Faks
388 19 53
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ye!imK"RAZLI
2401
AnabilimDalı Sekreteri
2403
Rapor - Satın alma – Muhasebe - E#itim
2420
Prof. Dr. Arzu ON
3686
Prof. Dr. Ye!imAKKOÇ
3690
Prof. Dr. Ye!im K"RAZLI
3693
-TIP FAKÜLTES!
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...250