EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
155
AnabilimDalı Sekreteri
4917 - 3961 - 3960
Prof. Dr. Ferda ÖZKINAY
3972
Prof. Dr. M. Özgür ÇO%ULU
3973
Doç. Dr. Hüseyin ONAY
3962
Doç. Dr. Haluk AKIN
3974
Uzm. Dr. Emin KARACA
3968
Uzm. Dr. Asude DURMAZ
3968
Asistan Odası
3964
Moleküler Laboratuvarı 1
3965
Moleküler Laboratuvarı 2
3969
Sitogenetik Laboratuvarı
3977
Sitogenetik Mikroskop Odası
3976
Tıbbi Genetik Poliklinik
3958
Poliklinik Doktor Odası
3959
Toplantı Odası
3975
Uzman Odası
3978
Bekleme Odası
3963
Çalı!ma Odası
3967
DER" VE ZÜHREV" HASTALIKLAR ANAB"L"MDALI
Faks
339 97 02
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. "dil ÜNAL
2697
AnabilimDalı Sekreteri
2698 - 2699
Sekreterlik
3829 - 3830 - 3831
Bilgi i!lem
3827
Prof. Dr. Fezal ÖZDEM"R
2590
Prof. Dr. "dil ÜNAL
2591
Prof. Dr. Derya AYT"MUR
2592
Prof. Dr. Tu#rul DEREL"
2593
Prof. Dr. Günseli ÖZTÜRK
2682
Prof. Dr. Sibel ALPER
2683
Prof. Dr. Can CEYLAN
2594
Doç. Dr. "lgen ERTAM
2596
Doç. Dr. I!ıl KILINÇ KARAARSLAN
2596
Uzm. Dr. Ali Can KAZANDI
2595
Uzm. Dr. Bengü GERÇEKER TÜRK
2597
Kütüphane
3826
Ba!hem!ire
4072
Özel Poliklinik
3833
PUVA - Foto#rafhane
3834
Ö#retimÜyesi Muayene Odası
3828
Allerji Laboratuarı
3835
Fotodinamik Tedavi (Nevüs Poliklini#i)
2598 - 3211
Ö#retimÜyesi Muayene Odası
2684
Kozmetoloji 1
2685 - 2686
- TIP FAKÜLTES!
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,...250