EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
154
Güvenlik
4385
Klima Atölyesi
4570
Konferans Salonu
2386
Diyetisyen Odası
2387
Kantin
2467
Kem#k !l#%# Transplantasyon (K!T) Ün#tes#
1.Nolu Oda
2393
2.Nolu Oda
2394
3.Nolu Oda
2395
4.Nolu Oda
2396
5.Nolu Oda
2397
6.Nolu Oda
2398
Çocuk Onkoloj# Serv#s Odaları
203.Nolu Oda
2434
204.Nolu Oda
2435
205.Nolu Oda
2436
208.Nolu Oda
3037
209.Nolu Oda
2438
210.Nolu Oda
2439
211.Nolu Oda
2440
212.Nolu Oda
2441
213.Nolu Oda
2442
214.Nolu Oda
2443
215.Nolu Oda
2444
216.Nolu Oda
2445
217.Nolu Oda
2446
222.Nolu Oda
2447
223 Nolu Oda
2448
HAMD" DALANONKOLOJ" POL"KL"N"#"
Santral
348 83 87
Hematoloji Çocuk Poliklini#i
348 44 02
Sekreter
252
Röntgen
250
Bilgi "!lem
251
Güvenlik
253
Danı!ma
258
Hem!ire Deski
259
Kat Doktoru
260
TIBB" GENET"K ANAB"L"MDALI
Faks
390 39 71
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Ferda ÖZKINAY
3970
-TIP FAKÜLTES!
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...250