EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
153
LDL Ferez Odası
1190
Heyet Raporu Odası
1253
Mutfak 1.Kat
1188 - 1189
Mutfak 2. Kat
1112 - 1138 - 1139
Danı!ma Zemin Kat
1116
Teknik Atölye
1345 - 1347
Çocuk Hastanesi Eczanesi
1460 - 1461
2 ve 3 Nolu Bilgi "!lem
1314
Ar!iv
1229
Gıda Mühendisi
1156
Nöbetçi Uzman Odası
1178
BodrumDepo Sekreteri
1362
Heyet Rapor-Rapor Kabul-Yazılım
1253
UzmanVe Asistan Odası
1306
Çocuk Acil
2305
Sterlizasyon
1361
1 Nolu Bilgi "!lemHastaYatı! - Çıkı!
1252
TPN Laboratuvarı (Total Paranteral Nutrisyon )
1250
Hem!ire Odası Giri!
1237
Terapedik Aferez Ünitesi
1216
Güvenlik
1111
Kantin
1349
Temizlik Sorumlusu
1363
TÜLAY AKTA! ÇOCUK ONKOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Nazan ÇET"NGÜL
4243
Prof. Dr. Sava! KANSOY
4244
Prof. Dr. Mehmet KANTAR
4245
Prof. Doç. Dr. Serap AKSOYLAR
4246 - 2447
Psikolog Murat SARISOY
2465
Ba!hem!ire
2450
Asistan Odası
2437
Sekreterlik
2381 - 3904
390 46 09
Poliklinik
4247
Servis
4606
Poliklinik Kan Alma
4605
Toplantı Salonu (servis)
2449
Tülay Akta! Çocuk Onkoloji Okul
3913
Aferez Odası
2390
Örnek Toplama Merkezi (Kan Alma)
2391
Çocuk Onkoloji Laboratuvarı
2464
K"T Ünitesi (Kök Hücre Nakli)
4608
Röntgen
3912
Bekleme Salonu
2399
Bilgi "!lem
3910
- TIP FAKÜLTES!
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,...250