EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
152
Depo
1288
Yenido#an
1298 - 1299
ROMATOLOJ"
Doç. Dr. Betül Sözeri YEN"AY
1169 - 1262
Kök Hücre
1518 - 1527
MOLEKÜLER ARA!TIRMA LABORATUVARI
Prof. Dr. Afig BERDEL"
1015
Laboratuvar
1075 - 1076 - 1078
B"YOK"MYA LABORATUVARI
6 Nolu Bilgi "!lem Sonuç Verme (Kan Kayıt)
1220
Biyokimya Laboratuvarı
1268
Biyokimya Depo
1279
MUAYENE SEKRETERL"#"
Sekreterlik
1323
1 Nolu Muayene Odası
1325
2 Nolu Muayene Odası
1326
3 Nolu Muayene Odası
1327
4 Nolu Muayene Odası
1328
5 Nolu Muayene Odası
1329
6 Nolu Muayene Odası
1318
7 Nolu Muayene Odası
1319
ÇOCUK SA#LI#I D"#ER B"R"MLER
Uzm. Dr. Neslihan Edeer KARACA
1050
Doç. Dr. Ula! SAZ
1377 - 2315
Di! Poliklini#i
1376
"lik Nakli Bölüm Ba!kanı Odası K"T
1527
K"T Çocuk Poliklini#i
1528
Yandal Uzman Odası
1051
Asistan Odası
1144 - 1244
Diyetisyen Odası
1441
Vezne
1228
Hastane Anaokulu
1148 - 1149
Hastane "lkokulu
1150
Akademik Kurul Odası
1007
Dersane
1060
Seminer Odası
1152
Seminer Odası 1. Kat
1177
Psikolog Görü!me Odası 1
1312
Psikolog Görü!me Odası 2
1155 - 1364
-TIP FAKÜLTES!
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...250