EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
151
Hasta Çocuk Poliklini#i
1421
Hasta Muayene Odası
1422 - 1423
Poliklinik Kan Alma
1413
5 Nolu Bilgi "!lem
1445
ÇOCUK SA#LI#I VE HASTALIKLARI RADYOLOJ"
Prof. Dr. Hüdaver ALPER
1499
Prof. Dr. Recep SAVA$
1498
Uzm. Dr. Petek BAYINDIR
1040 - 1495
Sorumlu Hem!ire
1481
Toplantı Odası
1482
Dopler Odası
1483
Depo
1484
Radyoloji Rapor
1485
CR Odası
1503
BT Koloskopi Odası
1504
Dijital Röntgen Odası
1487
Siemens Dijital Röntgen Odası
1488
Ultrason
1489 - 1490
Dinlenme Odası
1491
Rapor Odası
1492 - 1493 - 1494
BT Odası
1496
Floroskopi
1497
Resepsiyon
1500 - 1501
Bilgi "!lem
1502
Ultrason
1269
Röntgen
1280
Karanlık Oda ( Mikroskopi)
1085
ÇOCUK AC"L SERV"S
Uzm. Dr. Ula! Saz
1529 - 1530
Muayene Odası
1505
Sekreter
1506
Bilgi "!lem
1507
Acil Muayene Odası
1508
Acil Hem!ire
1509 - 1510
Triaj Odası
1511
Doktor Odası
1512
Medikal GözlemOdası
1530
Güvenlik
1513
YO#UN BAKIM
Doç. Dr. Bülent KARAPINAR
1284
Yo#un Bakım
1293 - 1294
Asistan Odası
1295
- TIP FAKÜLTES!
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...250