EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
150
ÇOCUK NEFROLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Caner KABASAKAL
1024
Prof. Dr. Sevgi M"R
1007
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESK"NO%LU
1038 - 1047
Nefroloji Poliklini#i
1261
Muayene Odası 1
1263
Muayene Odası 2
1262
Nefroloji Laboratuvarı
1084 - 1259
Servis
1123
Çocuk D#yal#z Bölümü
Ürodinami
1246
Diyaliz Teknisyen Odası
1473
Ayaktan Periton Diyaliz Odası
1476
Hemodiyaliz
1477
Hepatit B Odası
1478
Diyaliz Sekreteri
1479
Toplantı Odası
1480
ÇOCUK ENFEKS"YON HASTALIKLARI B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Fadıl VARDAR
1028
Uzm. Dr. Ba!akYILDIZ
1442
Enfeksiyon Poliklini#i
1223
Enfeksiyon Servis
1443
Genel Ped#atr# Serv#s
Uzman Dr. Odası
1244
Asistan Odası
1144
Hem!ire Odası
1162
Yan Dal Uzman Odası
1151 - 1159
ÇOCUK ONKOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Nazan ÇET"NGÜL
4243
Sekreterlik
2381 - 3904
390 46 09
Prof. Dr. Sava! KANSOY
4244
Prof. Dr. Mehmet KANTAR
4245
Prof. Dr. Serap AKSOYLAR
4246
Poliklinik
4606
Sorumlu Hem!ire
4605
HASTA ÇOCUK POL"KL"N"#"
Poliklinik Sorum. Doç. Dr. Güldane KOTURO%LU
Doç. Dr. Güldane KOTURO%LU
1334 - 1424
Uzm. Dr. T. Fethi KESERC"O%LU
1426
Uzm. Dr. Aslı ASLAN
1427
-TIP FAKÜLTES!
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...250