EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
149
Hematoloji Rutin Laboratuvar
1241
Laboratuvar
1077
Transfüzydon Odası
1243
Mikroskop ve Karanlık Oda
1085
Hematoloji Servis
1103 - 1104
ÇOCUK ENDOKR"NOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. $ükran DARCAN
1023
Prof. Dr. Damla GÖK$EN
1034
Endokrin Laboratuvarı
1079
Endokrin Poliklini#i
1230
Doktor Odası
1231
Doktor Odası
1232
Doktor Odası
1233
Endokrinoloji Sekreterlik
1237
Aferez Odası
1050 - 1446
Servis
1433
BESLENME METABOL"ZMA HASTALIKLARI B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Mahmut ÇOKER
1018
Doç .Dr. Sema KALKAN UÇAR
1248
Metabolizma Poliklini#i
1239
Metabolizma Sekreterli#i
1179 - 1245
Metabolizma Laboratuvarı
1079
Servis
1433
ÇOCUK KARD"YOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Doç. Dr. Zülal ÜLGER
1377
Prof. Dr. Ruhi ÖZYÜREK
1022
Prof. Dr. R. Ertürk LEVENT
1158
Doç. Dr. Zülal ÜLGER
1046
Kardiyoloji Poliklinik
1257
EKG
1258
Eforlu EKG
1266
Ekokardiyografi (EKO)
1267
Holter EKG
1278
Anjio
1356
Servis
1463 - 1464
Uzm.Dr. Odası
1465
Mutfak
1466
SolunumHasta Alma
1467 - 1468
SolunumUzm. Dr. Odası
1469 - 1470
Hem!ire Giri!im
1471
SolunumDestek
1472
- TIP FAKÜLTES!
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...250