EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
14
DA"RE MERKEZ B"R"M"
"dari $ube Müdürü Abuzer KÖYLÜ
3303
Yard. Hiz. Bülent VARLI
3318
Yard. Hiz. Nurdan KARAKOÇ
3301
YAZILIM !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Yazılım $ube Müdürü Kadir KILIÇ
3302
Çözümleyici Filiz KÖRO%LU
3313
Uzman Nil KARACA
3309
Ara!tırmacı Birsen ÇELEB"O%LU
3308
Mühendis Hafize BOYDAK TAN
3310
Tekniker
3304 - 3305 -3306
WebTasarım
3311 - 3312 - 3314
DONANIM !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Donanım $ube Müdürü "smail ERGÜN
3319
$ef Önder KOYUN
3320
Ara!tırmacı Akın Ç"LEKO%LU
3317
Ara!tırmacı Ziya BAHADIR
3315
Programcı
3316
Teknisyen
3321
Donanım Elemanı
3321
SA#LIKKÜLTÜRVE SPORDA!RE BA"KANLI#I
Faks
311 36 99
Santral
1274 - 1275
388 10 90
2474 - 2479
343 59 15
3600 - 3688
342 39 44
Daire Ba!kanı Uzm. Dr. E. Figen "NAN
3603 - 3604
Sekreter
3601 - 3602
373 70 09
2470 - 2471
388 10 21
Ta!ınır Kayıt Kontrol Sorumlusu
1261
Ta!ınır Kayıt Kontrol Bürosu1 - 2
3605 - 3606
Depo
3607
Evrak Kayıt
1264
Bilgi "!lem Sorumlusu
1262 - 3666
Bilgi "!lem SistemOdası
3667
Grafik Tasarım
3608
Yayın Bürosu
3609
Bina "dari Amiri
1267
Fotokopi Odası
3614
Ö#RENC" KÖYÜ
Faks
342 77 30
Santral
342 42 82
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...250