EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
147
ÇOCUK SA#LI#I VE HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Sava! KANSOY
Sekreterlik
1001 - 1357
Ba!hem!ire
1126
Ba!hem!ireYardımcısı
1157
Özlük "!leri
1355
Satınalma
1005
Ö#renci "!leri
1006
ÇOCUK ALERJ" VE SOLUNUMB"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Remziye TANAÇ
1009
Prof. Dr. Esen DEM"R
1019
Doç. Dr. Figen GÜLEN
1199
Uzm. Dr. Nur!en C"%ERC"
1470
SolunumAlerji Poliklinik
1217 - 1218 - 1219
Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
1275
Bronkoskopi
1273
Solunum Servis
1471
SOSYAL PED"ATR" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Sadık AK$"T
1021
Prof. Dr. N. Zafer KURUGÖL
1020
Uzm. Dr. Feyza KOÇ
1369
Hem!ire ve A!ı Odası
1365
Sa#lıklı Çocuk Poliklini#i Muayene Odası
1367
Toplantı Odası
1368
Sosyal Hizmet Uzm. Arda Tomba
1373
Psikolog Ufuk SOLAK
1155 - 1364 - 1312
NEONATOLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY
1011
Prof. Dr. Mete AK"SÜ
1025
Doç. Dr. Mehmet YALAZ
1283
Uzm. Dr. Özge Altun KÖRO%LU
1282
Uzman Dr. Odası
1297
Yenido#an Asistan Odası
1306
Yenido#an Poliklinik
1366
Yenido#an Servis
1298 - 1299 - 1300
Sorumlu Hem!ire
1303
Yenido#an Laboratuvarı
1309
ÇOCUK NÖROLOJ" B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. Sarenur GÖKBEN
1012
Prof. Dr. HasanTEKGÜL
1310
Prof. Dr. Gül SERDARO%LU
1035
- TIP FAKÜLTES!
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...250