EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
146
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
2326
Doç. Dr. Murat ERSEL
2319
Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCU
2325 - 2338
Uzm. Dr. Funda Karbek AKARCA
2322
Uzm. Dr. Murat ÖZSARAÇ
2337 - 2305 - 2313
"dari ve Teknik Sor. Yurdagül F"DAN
2306
Ba!hem!ire
2310
Çocuk Muayene Odası
2304 - 2300
Ortopedi ve Travmatoloji Dr.
2311
Genel Cerrahi Nöbetçi Dr.
2312
Dahiliye Dr. Odası
2314
Dahiliye 1
2328 - 2329
Dahiliye Monitörlü Bölüm
2343
Dahiliye 2
2341
KBB Doktoru
2315
Cerrahi Müdahale Odası (Travma)
2308
Hem!ire Dinlenme
2324
Ultrason
2330
Röntgen
2334
Yo#un Bakım
2309
$ok Odası
2307
Özel Oda
2339 - 2340
Hem!ire Deski
2344
Mutfak
2317 - 2321
Evrak Kayıt
2346 - 2347
"lk Kayıt
2348
Eczane
2345 - 2350
Vezne
2349
Güvenlik
4544
Hastane Polisi
3327
112 Hekimi
2301
Ar!iv
2342
Kantin
4602
ADL" TIP ANAB"L"MDALI
Faks
390 32 49
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Süheyla ERTÜRK
3255
Sekreterlik
3256 - 3257 - 3909
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTA$
3949
Doç. Dr. Aytaç KOÇAK
4199 - 4522
Yrd. Doç. Dr. Ender $ENOL
3258
Uzm. Dr. Hülya MUTLU
4524
Asistan Odası
3254
Kan Alma Odası
4523
-TIP FAKÜLTES!
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...250